6.6.60

ป้ายทะเบียนรถ

กรมการขนส่งทางบก เตือนเจ้าของรถที่ใช้ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นเอง ไม่ใช่ป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการออกให้ เช่น ทำด้วยกระดาษ หรือเขียนด้วยลายมือ โดยมีการแปลงตัวเลขเป็นเลขไทย หรือใช้ตัวอักษรประจำหมวดเป็นคำที่มีความหมายไม่ดี มีความผิดตามกฎหมายปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทนายณันทพงศ์  เชิดชู  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ได้ตรวจสอบพบเจ้าของรถบางรายใช้ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นเอง เช่น ทำด้วยกระดาษ หรือใช้การเขียนด้วยลายมือ โดยมีการแปลงตัวเลขอารบิกเป็นเลขไทย หรือปรากฏการใช้ตัวอักษรประจำหมวดเป็นคำที่มีความหมายไม่ดี รวมถึงกรณีที่เจ้าของรถยนต์นำวัสดุหรือแผ่นสติ๊กเกอร์ไปติดทับจนบดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียน นำแผ่นป้ายทะเบียนรถไปตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนรถแบบกราฟฟิกที่กรมการขนส่งทางบกออกให้สำหรับหมายเลขทะเบียนสวยที่นำออกประมูล หรือการนำป้ายพลาสติกที่สกรีนลายกราฟฟิกไปใช้ครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถจะทำให้มองเป็นป้ายประมูล การกระทำดังกล่าวเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดบัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท


แต่หากตรวจสอบพบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอม หมายเลขทะเบียนไม่ตรงกับป้ายวงกลม ไม่ตรงกับสำเนารถ และรายละเอียดของตัวรถ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ฐานปลอมเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และอาจถูกยึดรถ เพื่อส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานหาที่มาของตัวรถ เนื่องจากอาจเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมา หรือนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรม
แผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เจ้าของรถ สำหรับนำไปติดไว้ที่ด้านหน้า และด้านหลังรถตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือประชาชนและเจ้าของรถปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการตกแต่ง หรือแก้ไขดัดแปลงแผ่นป้ายทะเบียนโดยไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ กรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด หรือสูญหาย เจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยติดต่อที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน พร้อมเอกสาร ได้แก่ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หากไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง ในอัตราแผ่นป้ายละ 100 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม 5 บาท โดยจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ภายใน 15 วัน

ที่มา http://www.thansettakij.com/content/127098

26.5.60

ค่าเสียหายส่วนแรก

ค่าเสียหายส่วนแรกคืออะไร ที่ผู้เอาประกันชั้น 1 ต้องจ่าย ตามกฏหมาย เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังอยู่เสมอ ตามคำสั่งนายทะเบียนสำนักงาน คปภ. บริษัทประกันภัยมีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 1000 บาท ต่อเหตุการณ์ เมื่อรถยนต์คันทำประกันได้รับความเสียหายโดยไม่ได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ และในกรณีเกิดความเสียหายจากการชน แต่ไม่สามารถระบุคู่กรณีให้บริษัททราบได้ โดยคำสั่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2552 

25.4.60

บันได 3 ขั้นสู่การขายออนไลน์

วางกลยุทธ์ การตลาดออนไลน์ แบบไหนที่โดนใจและใช่เลย
สำหรับการขายทางออนไลน์ โดยผมใช้เทคนิค บันได 3 ขั้นสู่การขายประกันออนไลน์ประกอบด้วย  สร้างตัวตน เสนอประโยชน์ โปรโมทสินค้า การขายประกันเป็นสินค้าที่จะต้องการความเชื่อถือสูง ผู้ซื้อมีความคาดหวังในการได้รับบริการในอนาคต ราคาสินค้าจึงไม่ใช้ส่วนที่สำคัญอันดับต้นที่ผู้ซื้อจะตัดสินใจ แต่ความเชื่อมั่นว่าจะได้รับบริการที่ดี จะมาเป็นอันดับแรก ยิ่งหากต้องขายทางออนไลน์ ที่มีคู่แข่งมากมาย ผู้ขายจะต้องแสดงให้เห็นว่าเขาจะทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในบริการได้ มิฉะนั้นจะกลายเป็นแค่โฆษณาลดราคาแบบ "ตีหัวแล้วหนีเข้าบ้าน"


22.4.60

เปิดร้านออนไลน์ฟรี

สอนเปิดร้าน การขายออนไลน์ ฟรี ตลอดชีพเพี่อ สร้างรายได้ในวัยสูงอายุ ด้วย Blogspot เมื่อเป็นสมาชิกกับเราสอนเทคนิคขายออนไลน์ การโปรโมทร้านด้วย SEO-SMO ให้ติดอันดับ Google index


26.3.60

คนไทย 4.0

ใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ไห้เกิดเป็นรายได้?
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนำเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้เราแข่งขันกับชาติต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุคปัจจุบันที่การใช้สมาร์ทดีไวซ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง  และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์สร้างรายได้ แบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้

 ระดับที่ 4.0 สร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยี เช่นขายสินค้าออนไลน์

24.3.60

หารายได้จาก Affiliate ประกันภัย

งานพิเศษ Affiliate Program หารายได้ทางออนไลน์ รายได้เสริม

รับสมัครตัวแทนขายสินค้า กล้องวงจรปิด กล้องหน้ารถ ประกันภัยทุกประเภท ค่าคอมมิชชั่น 8-30% มีสินค้าขายได้มากกว่า 30 บริษัท ไม่กำหนดยอดขาย รายได้เป็นแสนต่อเดือน พิเศษ...สอนการทำการตลาดออนไลน์ ด้วย SEO & SMO  โควต้าอบรมมีจำกัดต้องจองที่นั่ง ถ้าท่านต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และสามารถใช้งานสื่อออนไลน์ได้ นี่แหละคือโอกาศทอง16.3.60

ติดกล้องหน้ารถ ได้ลดเบี้ยประกัน

ธุรกิจประกันภัยรถออนไลน์ เฮ ...รถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ ซึ่งมีผลให้ผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งกล้องซีซีทีวีจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 5-10% โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.60 ที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนผู้ทำประกันภัยรายใหม่และรายเก่าที่ต่ออายุสัญญาประกันภัย ก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย